Help & Support Register Login
AA

Office 2019 Download Guide

Cách tải về và cài đặt các sản phẩm Microsoft Office 2019 theo yêu cầu từ TechSoup

Tìm hiểu quy trình nhận các sản phẩm Microsoft Office 2019 mới

Với Office 2019, Microsoft đã thay đổi cách mà khách hàng sử dụng chương trình cấp phép số lượng lớn có thể tải về và cài đặt tất cả bộ Office và các ứng dụng riêng lẻ bao gồm cả Visio và Project. Không giống như những phiên bản Office trước đó mà bạn có thể nhận được thông qua chương trình cấp phép số lượng lớn, các sản phẩm Office 2019 không thể tải về trực tiếp qua Trung tâm Dịch vụ Cấp phép Số lượng lớn (VLSC).

Nếu bạn đã yêu cầu một sản phẩm Office 2019 qua TechSoup và nhận được email từ VLSC, trong đó thông báo rằng thỏa thuận cấp phép của bạn sắp được chấp nhận thì bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để nhận được sản phẩm của mình. Nếu bạn cần được hỗ trợ nâng cấp lên Office 2019 thì bạn có thể nhận được dịch vụ hỗ trợ cài đặt với chi phí thấp từ TechSoup.

Làm theo hướng dẫn đối với hệ điều hành mà bạn sẽ sử dụng.

Hướng dẫn tải về và cài đặt Windows dành cho Office 2019

Khi bắt đầu với Office 2019, tất cả sản phẩm Office dành cho Windows sẵn có xuyên suốt chương trình Cấp phép Số lượng lớn đều sử dụng công nghệ Nhấn để Chạy (Click-to-Run) thay vì công nghệ Windows Installer truyền thống. Để triển khai những phiên bản đã được cấp phép số lượng lớn của các sản phẩm Office 2019 cho người dùng trong tổ chức của bạn, bạn sẽ sử dụng Công cụ Triển khai Office (ODT).

Bạn cần phải kết nối Internet băng rộng với tốc độ tải xuống ít nhất 20 Mbp để tải các sản phẩm Office 2019 về. Xin lưu ý rằng các sản phẩm Office 2019 yêu cầu Windows 10 và sẽ không chạy trên những phiên bản trước đó của Windows.

Bước 1: Đăng ký tại VLSC và chấp nhận Thỏa thuận Sử dụng Cấp phép Phần mềm

Nếu bạn vẫn chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký tại VLSC và chấp nhận thỏa thuận cấp phép phần mềm cho các sản phẩm Office 2019 mà bạn đã yêu cầu bằng cách chỉ hoàn tất Bước 1 và Bước 2 trong hướng dẫn khởi động nhanh VLSC của chúng tôi.

Bước 2: Nhận khóa sản phẩm Office 2019 từ VLSC

 1. Đăng nhập vào VLSC.
 2. Chọn tabTải về và Khóa.
 3. Tìm sản phẩm Office 2019 của bạn trong danh mục và nhấn vào đường dẫnKhóa.
 4. Trong bảng ở bên dưới tên sản phẩm, hãy tìm khóa sản phẩm của bạn trong cột ghi Khóa. Trong cộtLoại khóa nên là MAK chứ không phải KMS.
  • Bộ Office có khóa cài đặt riêng đối với chức năng trực tuyến giống như các ứng dụng web. Các khóa này không giống như khóa sản phẩm MAK và không thể sử dụng để kích hoạt các sản phẩm trên máy tính để bàn theo số lượng lớn.
  Trong bảng ở bên dưới tên sản phẩm, hãy tìm khóa sản phẩm của bạn trong cột ghi Khóa. Cột Loại khóa nên là MAK chứ không phải KMS.
 5. Sao chép khóa riêng của sản phẩm từ bảng này và sau đó dán khóa vào một chương trình chẳng hạn như Notepad hoặc nhấn Xuất tất cả khóa: CSV ở trên danh mục sản phẩm để tải danh sách khóa về dưới định dạng mà các giá trị được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (có thể mở bằng Excel). Danh sách này chứa tất cả khóa Cấp phép Số lượng lớn liên kết với thỏa thuận trong hồ sơ VLSC của bạn.

Bước 3: Tải về Công cụ Triển khai Office (ODT)

 1. Tải về Công cụ Triển khai Office từ Microsoft.
 2. Khi hoàn tất việc tải xuống, hãy mở Công cụ Triển khai Office và làm theo hướng dẫn để trích xuất nội dung vào thư mục mà bạn muốn.
 3. Khi bạn đã hoàn thành, bạn sẽ có một tập tin tên là setup.exe và một số tập tin mẫu "configuration" kết thúc bằng .xml. Vui lòng xóa các tập tin có tên kết thúc bằng .xml. Bạn chỉ cần giữ lại tập tin setup.exe.

Bước 4: Tải về và chuẩn bị các tập tin cấu hình

Tải về các tập tin cấu hình mà bạn cần từ bảng bên dưới bằng cách nhấn chuột phải vào đường dẫn đến tập tin mà bạn cần,hãy chọn Lưu đường dẫn dưới dạng…, và lưu tập tin vào cùng một thư mục mà bạn đã trích xuất tập tin setup.exe trong Bước 3.

Tìm hiểu cách phân biệt xem liệu bạn cần phiên bản 32 bit hay 64 bit.

Tiếp theo, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để thêm khóa sản phẩm mà bạn đã nhận được từ VLSC trong Bước 2 vào tập tin cấu hình.

 1. Nhấn chuột phải vào tập tin cấu hình và chọn Chỉnh sửa để mở tập tin trong Notepad.
 2. Tìm chuỗi văn bản sau đây trong tập tin cấu hình:
  • PIDKEY="#####-#####-#####-#####-#####"
  Look for the following string of text in the configuration file: PIDKEY="#####-#####-#####-#####-#####"
 3. Trong chuỗi văn bản này, hãy thay thế #####-#####-#####-#####-##### bằng khóa kích hoạt khách hàng loại MAK bằng cách sao chép và dán khóa từ bất cứ nơi nào mà bạn đã lưu lại. Bạn cần đặt dấu ngoặc kép trước và sau khóa kích hoạt.
 4. Lưu lại và đóng tập tin.

Nếu bạn đã yêu cầu nhiều hơn một loại sản phẩm Office, bạn cần phải chỉnh sửa tập tin cấu hình và bổ sung thêm khóa khác cho từng sản phẩm mà bạn đã nhận được giấy phép.

Nếu bạn cần tùy chỉnh thêm để triển khai và có kinh nghiệm về công nghệ thông tin thì bạn có thể sử dụng Công cụ Tùy chỉnh Office của Microsoft để tạo các tập tin cấu hình của riêng mình.

Bước 5: Tải về và cài đặt các sản phẩm của bạn

Xin lưu ý rằng tất cả phiên bản Office trước đó đều sẽ bị gỡ bỏ cài đặt khi bạn cài đặt các sản phẩm Office 2019. Vì vậy, xin đừng quên lưu lại và thoát bất kỳ ứng dụng Office nào đang chạy.

 1. Điều hướng đến thư mục bằng tập tin setup.exe và tập tin cấu hình của bạn.
 2. Để chuẩn bị cho bước tiếp theo, bạn cần phải sao chép tên tập tin cấu hình của sản phẩm mà bạn muốn cài đặt. Để làm được điều này, hãy nhấn chuột phải vào tập tin cấu hình rồi chọn Đổi tên và ấn Ctrl+C để sao chép tên của tập tin. Sau đó, hãy nhấn vào một nơi nào khác trong thư mục để hủy chọn tập tin cấu hình mà không cần thay đổi tên của tập tin.
 3. Bạn cần phải thực hiện các bước tiếp theo bằng cách sử dụng Dấu nhắc lệnh, đây là giao diện dòng lệnh dựa trên văn bản chạy trong Windows. Để mở Dấu nhắc lệnh, hãy nhấn giữ phím Shift rồi nhấn chuột phải vào một nơi nào đó trong thư mục chứa tập tin setup.exe và tập tin cấu hình và sau đó chọn Mở cửa sổ lệnh ở đây.
  nhấn chuột phải vào một nơi nào đó trong thư mục chứa tập tin setup.exe và tập tin cấu hình và sau đó chọn Mở cửa sổ lệnh ở đây.
 4. Nhập thông tin sau đây vào Dấu nhắc lệnh nhưng thay thế "configuration.xml" bằng tên của tập tin cấu hình mà bạn đã sao chép bằng cách nhấn chuột phải và chọn Dán trong Dấu nhắc lệnh:
  • setup /download configuration.xml
  • Khi bạn dán tên của tập tin cấu hình, xin đừng quên thêm .xml nếu trong đó không có định dạng này.
  Type the configuration file information into the Command Prompt
 5. Điều đó sẽ giống như thể không có chuyện gì đang xảy ra nhưng sản phẩm của bạn sẽ được tải về trong nền sau. Tập tin tải về sẽ là một tập tin lớn và có thể mất một ít thời gian để hoàn tất. Một khi đã hoàn tất việc tải về thì bạn sẽ được điều hướng lại Dấu nhắc lệnh.
 6. Khi hoàn tất việc tải về thì bạn đã sẵn sàng để cài đặt sản phẩm. Hãy nhập thông tin sau đây vào Dấu nhắc lệnh nhưng một lần nữa hãy thay thế "configuration.xml" bằng tên của tập tin cấu hình mà bạn đã sao chép bằng cách nhấn chuột phải và chọn Dán:
  • setup /configure configuration.xml
  • Một lần nữa xin hãy đảm bảo rằng tên của tập tin cấu hình kết thúc bằng .xml
 7. Khi hoàn tất việc cài đặt, bạn sẽ được điều hướng lại Dấu nhắc lệnh. Hãy đóng Dấu nhắc lệnh và quay lại màn hình nền. Các sản phẩm Office 2019 của bạn sẽ được cài đặt và sẵn sàng để sử dụng.

Nếu bạn cần tùy chỉnh cài đặt hoặc cần hướng dẫn chi tiết, bạn có thể tham khảo hướng dẫn triển khai Office 2019của Microsoft dành cho chuyên gia công nghệ thông tin.

macOS Hướng dẫn tải xuống và cài đặt Office 2019

Với các sản phẩm Office 2019 dành cho Mac, bạn không thể trực tiếp tải về các tập tin cài đặt Office từ VLSC. Thay vào đó, bạn sẽ tải về công cụ kích hoạt tên là Bộ nối tiếp Cấp phép Số lượng lớn (VL) từ VLSC rồi sau đó tải riêng các tập tin cài đặt Office từ Microsoft thông qua Mạng Phân phối Nội dung Office(CDN).

Hướng dẫn thực hiện tất cả những bước này được cung cấp trong VLSC bên dưới tab Tải về và Khóa cho mỗi sản phẩm Office 2019 dành cho Mac. Chúng tôi đang bao hàm những hướng dẫn đó kèm theo thông tin chi tiết cho các tổ chức cần được hỗ trợ thêm.

Bước 1: Đăng ký tại LSC và chấp nhận thỏa thuận cấp phép phần mềm

Nếu bạn vẫn chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký tại VLSC và chấp nhận thỏa thuận cấp phép phần mềm cho các sản phẩm Office 2019 mà bạn đã yêu cầu bằng cách chỉ hoàn tất Bước 1 và Bước 2 trong hướng dẫn khởi động nhanh VLSC của chúng tôi.

Bước 2: Tải về và Cài đặt Bộ nối tiếp Cấp phép Số lượng lớn

 1. Đăng nhập VLSC.
 2. Chọn tab Tải về và Khóa.
 3. Tìm sản phẩm Office 2019 dành cho Mac trong danh mục và nhấn vàođường dẫn Tải về.
 4. Nhấn vào nút Tiếp tục ở phía dưới cùng của cửa sổ.
 5. Nhấn vào biểu tượng tải về (hình tròn với mũi tên hướng xuống dưới)để tải về tập tin .iso của Bộ nối tiếp Cấp phép Số lượng lớn.
 6. Một khi đã hoàn tất việc tải về, hãy mở tập tin .iso để trích xuất tập tin của gói Bộ nối tiếp Cấp phép Số lượng lớn.
 7. Chạy tập tin của gói Bộ nối tiếp Cấp phép Số lượng lớn trên mỗi máy tính mà bạn sẽ cài đặt sản phẩm Office 2019 dành cho Mac đã được cấp phép số lượng lớn.

Nếu bạn yêu cầu nhiều hơn một loại sản phẩm Office 2019 dành cho Mac thì bạn sẽ lặp lại quy trình này cho từng sản phẩm.

Chúng tôi khuyên bạn nên chạy Bộ nối tiếp Cấp phép Số lượng lớn trước khi cài đặt các sản phẩm Office 2019 dành cho Mac ở bước tiếp theo. Ngoài ra, bạn cũng có thể chạy Bộ nối tiếp sau đó nếu bạn muốn.

Bước 3: Tải về và cài đặt các sản phẩm của bạn

Các đường dẫn tải về để nhận được sản phẩm Office 2019 dành cho Mac từ Office CDN sẽ được đưa vào văn bản hướng dẫn xuất hiện khi bạn nhấn vào đường dẫn Tải về cho từng sản phẩm trong VLSC.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể tìm các đường dẫn tải về của bộ Office 2019 và các ứng dụng riêng lẻ trực tiếp từ Microsoft.

Đối với bộ Office 2019 dành cho Mac, bạn có thể chọn liệu bạn có muốn tải gói cài đặt có chứa Microsoft Teams (nền tảng tương tác của Microsoft) hay không. Sau khi bạn đã tải về, hãy mở gói cài đặt và làm theo hướng dẫn để cài đặt sản phẩm.

Nếu bạn cần tùy chỉnh cài đặt hoặc cần hướng dẫn chi tiết thì bạn có thể tham khảo Hướng dẫn Triển khai Office dành cho Maccủa Microsoft dành cho chuyên gia công nghệ thông tin